หุ่นยนต์ AI ช่วยตรวจสอบ ดูแล และเพิ่มคุณภาพการเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รีปัจจุบัน AI มีบทบาทก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงการเกษตร ผู้คนจึงนำหุ่นยนต์ AI มาช่วยตรวจสอบ ดูแล และเพิ่มคุณภาพการเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี เพื่อช่วยจัดการปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มความยั่งยืน-คุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ในปีที่ผ่านมา AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติรถยนต์ไร้คนขับ ไปจนถึงกระบวนการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ ซึ่งคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาล และทำการตัดสินใจแบบเรียลไทม์นั้น ช่วยเพิ่มทั้งผลผลิต และความยั่งยืน ทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของประสิทธิภาพและนวัตกรรมในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมไฮเทค แต่สำหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างเช่นเกษตรกรรม ณ วันนี้ AI มีบทบาทอย่างไรในภาคการเกษตรบนเวทีโลก

วันนี้ AI มีบทบาทก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงการเกษตร เพื่อผลักดันความมั่นคงทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) ที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เรื่องการจัดการศัตรูพืช และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เป็นต้น

บทความนี้จะนำเสนอตัวอย่างในการใช้ AI เข้ามาช่วยในการดูแลและเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ช่วยจัดการปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

·      ฟาร์ม Ráječek สาธารณรัฐเช็ก กับความท้าทายในการปลูกสตรอว์เบอร์รี

สตรอว์เบอร์รี เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ต้องใช้ยากำจัดศัตรูพืชหลายชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ จากรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ โดย Environmental Working Group (EWG) พบว่า จากการสุ่มตรวจตัวอย่างสตรอว์เบอร์รีในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 30% มีสารตกค้างของยาฆ่าแมลงมากกว่าสิบชนิด ด้วยเหตุนี้ทำให้การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดหรือเลิกการใช้ยาฆ่าแมลง รวมไปถึงการลดการใช้ทรัพยากรในการปลูก จึงเป็นแนวโน้มในอนาคตของการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน