General Motors เตรียมทดลองนำ ChatGPT เข้ามาช่วยผู้ใช้รถยนต์General Motors (GM) บริษัทรถยนต์ค่ายยักษ์จากสหรัฐอเมริกากำลังจะเดินหน้าพัฒนาระบบปฏิบัติการของรถยนต์ตัวเองไปอีกขั้นด้วยการช่วยเหลือของ AI Chatbot ชื่อดังอย่าง ChatGPT

โดยโมเดล AI ที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT นั้นจะถูกนำมาพัฒนาให้กลายเป็นระบบผู้ช่วยเสมือนจริงหรือ Virtual personal assistant ประจำรถยนต์ของ GM นั่นเอง

มุ่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับเชิงพาณิชย์ด้วย AI

ChatGPT จะเข้าไปอยู่ในทุกสิ่ง” คำกล่าวจากรองประธานของ General Motors, Scott Miller ดูจะเป็นความจริงมากขึ้นทุกทีด้วยความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ที่หลากหลายของ ChatGPT ที่ทาง GM และ Microsoft ได้มีการร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2021 เพื่อนำโมเดล AI นี้มาช่วยเร่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับในเชิงพาณิชย์ขึ้นมา

โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ Reuters นั้นได้ระบุว่าบทบาทของ ChatGPT ในรถยนต์ของ GM จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึงข้อมูลวิธีการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของรถยนต์ที่ปกติแล้วจะอยู่ในคู่มือของรถ และสามารถเข้ามาช่วยในการจัดการตารางเวลาจากปฏิทินได้