มองการมาถึงของยุคแห่ง AI ผ่านสายตามหาเศรษฐี Bill Gates


การเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในยุคปัจจุบันนั้นได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและได้กลายเป็นเทคโนโลยีสุดสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้ในการทำงานของมนุษย์ AI นั้นได้ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกด้านในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว

แต่ไม่ว่า AI จะก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นไปแค่ไหน มุมมองของผู้คนที่มีต่อระบบเหล่านี้ก็ยังคงแตกออกเป็นหลายเสียงอยู่เสมอ วันนี้เราจึงจะมาพาทุกท่านไปร่วมมองการเติบโตของยุคสมัยแห่ง AI ผ่านสายตาของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่อย่าง ‘Bill Gates’

แรงบันดาลใจจาก ChatGPT สู่คำถามว่า AI จะทำอะไรได้ในอนาคต

นับตั้งแต่ที่ Bill Gates ได้เห็นความก้าวหน้าของ ChatGPT ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่ AI จะสามารถทำได้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้านับจากนี้

Bill Gates นั้นมองว่าการพัฒนาของระบบ AI กลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพอ ๆ กับการพัฒนาคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ นั่นเพราะ AI จะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ การทำงานและการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ อุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องปรับทิศทางใหม่และต้องแข่งขันกันด้วยความแตกต่างว่าใครจะสามารถใช้งานระบบ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มากกว่ากัน

แล้ว AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานส่วนใดให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดกันล่ะ? Bill Gates มองว่าแม้ AI จะไม่สามารถเข้ามาแทนการทำงานที่ต้องใช้การตัดสินใจมากกว่าความสามารถในการเรียนรู้ได้ แต่ในการช่วยออกไอเดียใหม่ ๆ และการช่วยจัดการเอกสารหรือประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ นั้น AI จะกลายเป็นเหมือนผู้ช่วยดิจิตัลส่วนตัว (Digital personal assistant) ที่สามารถปรับปรุงการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี

และยิ่งเป็น AI ยุคใหม่ที่สามารถสั่งการได้อย่างง่ายดายด้วย Natural language หรือภาษาพูด/เขียนทั่วไป จะยิ่งช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนรู้และปรับตัวที่จะใช้งาน AI ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ AI สามารถเข้ามาช่วยทดแทนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในหลาย ๆ ธุรกิจ