Agility Robotics เปิดตัวหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ Digit สำหรับงานโลจิสติกส์โดยเฉพาะDigit หุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเพื่อนรวมทำงานกบมนุษย์โดย Agility Robotics สามารถเพิ่ม Productivity ของมนุษย์ได้หลายเท่าตัว เน้นการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมดั้งเดิมของแรงงานส่งเสริมทั้งความปลอดภัยและความยั่งยืนของแรงงาน

Digit หุ่นยนต์ตัวแรกที่ถูกออกแบบมาโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง สามารถใช้งานได้หลากหลายจุดประสงค์ในกิจกรรมโลจิสติกส์ สนับสนสนุนให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นของมนุษย์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมาในคลังสินค้าซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บและการโยกย้ายงานจำนวนไม่น้อย

ปัจจุบันการแก้ปัญหาด้วยการใช้ออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัตินั้นช่วยลดช่องว่างของแรงงานในซัพพลายเช่นได้ แต่ทว่าระบบอัตโนมัติเหล่านั้นกลับทำงานได้เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นโดยมาก ส่งผลให้บริษัทต้องมีโซลูชันที่แตกต่างกันออกไปในงานที่แต่ละแบบ ด้วย Pain Point นี้เองทำให้ Digit ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการทำงานและ Workflow ที่หลากหลายในสถานการณ์จริง

Digit สามารถสลับสับเปลี่ยนงานในคลังสินค้าได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการที่เกิดขึ้น ด้วยการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางจึงสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลต้นทุนด้าน Retrofit ที่เกิดขึ้นในการบูรณาการระบบ


ที่มา mmthailand

วันที่ 27 มีนาคม 2566


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : MMthailand
ข้อมูลวันที่ : 2023-04-18 03:13:52