'ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการดิจิทัล' ดีขึ้น ห่วงศก. โลกถดถอย แนะเร่งปรับตัว


ดีป้า เผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 4 ปี 2565 ปรับตัวดีขึ้น จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังไม่อยู่ในระดับเชื่อมั่น ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แนะผู้ประกอบการต้องเตรียมการรับมือกับผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Sentiment Index) ไตรมาส 4 ประจำปี 2565 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ประกอบด้วย

กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device)

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software)

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service)

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication)

โดยดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ 49.0 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 48.6 ในไตรมาส 3 และปรับขึ้นในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลประกอบการ ปริมาณการผลิตฯ คำสั่งซื้อฯ โดยเฉพาะด้านต้นทุนประกอบการฯ ที่ความเชื่อมั่นปรับระดับสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี แต่ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นฯ ด้านการจ้างงาน และการลงทุนเพื่อประกอบการ ปรับตัวลงในไตรมาสนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนไทยที่เปลี่ยนไปตามความปกติใหม่ (New Normal) ส่งผลให้กำลังซื้อภาคเอกชนในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขยายฐานการผลิตเพื่อตอบรับกระแสการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ส่งผลดีต่อดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในภาพรวม

 

ขณะเดียวกัน การจ้างบุคลากรยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ด้วยลักษณะของงานทำให้บุคลากรที่มีทักษะสามารถรับงานจากต่างประเทศได้ อีกทั้งได้รับค่าตอบแทนที่ดีกว่างานในประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลในตลาดแรงงานไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกส่งผลให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจดิจิทัลในประเทศอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะพบว่ามี

3 อุตสาหกรรมย่อยที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าระดับ 50 ได้แก่

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อยู่ที่ระดับ 52.9

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล อยู่ที่ระดับ 51.8

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อยู่ที่ระดับ 52.9

ขณะที่ กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ มีดัชนีความเชื่อมั่นฯ อยู่ที่ระดับ 43.6 และ กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อยู่ที่ระดับ 46.9

“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคาดหวังให้ภาครัฐปรับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ตรงจุด เพิ่มมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดโลก สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการผลิตบุคลากรเพื่อเติมเต็มความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลในประเทศ และอีกประเด็นที่สำคัญคือ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงมาตรการเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

วันที่ 13 มีนาคม 2566


 


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2023-04-18 02:34:30
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com