แคลิฟอร์เนีย เปิดตัว ‘หุ่นยนต์สร้างโซลาร์ฟาร์ม’ ทำงานเร็วกว่าคน 3 เท่า


สตาร์ตอัปในแคลิฟอร์เนีย พัฒนา RPD 35 หุ่นยนต์ก่อสร้างอัตโนมัติที่สามารถก่อสร้างฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ได้เร็วกว่าคนถึง 3 เท่า ช่วยประหยัดต้นทุน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ภาคการผลิตไฟฟ้าปลดปล่อยคาร์บอนถึง 30% ดังนั้น จึงมีมาตรการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เร่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อยับยั้งปัญหาโลกร้อน หนึ่งในนั้นคือ การสร้างฟาร์มแสงอาทิตย์

ทั้งนี้ การสร้างฟาร์มแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่สูง และใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก ขณะที่โลกกำลังวิกฤติและความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะสายเกินไปหากรอฟาร์มแสงอาทิตย์โดยฝีมือมนุษย์ที่ใช้เวลาสร้าง 2-4 ปี เสร็จสิ้นทั้งหมด

อเมริการจึงมีแนวคิดนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น