Toolcraft ออกแบบและสร้างโซลูชันหุ่นยนต์ ให้ก้าวสู่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ


เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอาจจับต้องได้ยากในวันนี้ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะกลายเป็นสิ่งผู้คนสามารถใช้งานกันได้มากขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ สะท้อนให้เห็นว่าความได้เปรียบที่มีในวันนี้นั้นมีอายุขัยจำกัด เส้นมาตรฐานของระดับการแข่งขันมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างปรับตัวเพื่อให้ยังคงความสามารถในการแข่งขันได้ ผู้ผลิตจึงได้ทุ่มเทพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพ, ต้นทุน, การลด Carbon Footprint, ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนและต้นทุนที่พุ่งทะยานขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

ในบทความนี้จะเล่าถึงบริษัทเยอรมัน ‘Toolcraft’ ที่พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์เพื่อการผลิต โดยทำหน้าที่ออกแบบ เขียนโปรแกรม และลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างเป็นโซลูชันให้กับลูกค้า ทำหน้าที่เหมือนเป็น System Integrator (SI) ซึ่งออกแบบระบบ และนำองค์ประกอบฮาร์ดแวร์ตลอดจนซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มาบูรณาการให้เกิดเป็นโซลูชันสำหรับความต้องการของลูกค้า

Toolcraft เป็น Robot Integrator ทำหน้าที่ผสานองค์ประกอบต่าง ๆ รวมกันเป็นโซลูชันหุ่นยนต์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตแต่ละราย โดย Toolcraft ใช้หุ่นยนต์จากบริษัทผู้ผลิตอื่นหรือสั่งผลิตจาก Fanuc และ Autonox Robotics มาผสานกับซอฟต์แวร์ของ Siemens NX ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์แยกจากกระบวนการผลิตที่กำลังดำเนินอยู่ได้

ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ บริษัทไม่จำเป็นต้องสร้างเทคโนโลยีทุกอย่างขึ้นมาด้วยตนเอง แต่สามารถรวมเอาจุดแข็งจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญรายอื่นมาประกอบกันเป็นโซลูชันได้ การสร้างธุรกิจหรือความต้องการใหม่ ๆ จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอีกไม่นาน เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเร่งเร็วขึ้นมากกว่าที่เคย

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับบริษัท Toolcraft ผู้เชี่ยวชาญโซลูชันการผลิตที่หลากหลาย ทั้งการพิมพ์ 3 มิติ การกัด CNC แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป และโรโบติกส์

Toolcraft มีการเปิดตัวธุรกิจโรโบติกส์เมื่อ 10 ปีก่อน มีการออกแบบ เขียนโปรแกรม และดำเนินการโซลูชันหุ่นยนต์แบบกำหนดเองเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันบริษัทขนาดกลางแห่งนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ขึ้นมา ใหม่ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอโซลูชันที่หลากหลายยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น