ญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาระบบอัตโนมัติแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างบริษัทในญี่ปุ่นเล็งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างแบบไร้ผู้ควบคุมมากขึ้นและคาดว่าจะนำมาใช้งานจริงได้ภายในไม่กี่ปี !

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนั้นมีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจากจำนวนประชากรที่ลดลงและมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่จำนวนของแรงงานกว่า 1 ใน 3 เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป สิ่งนี้เองที่ผลักดันให้หลายบริษัทจำต้องพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ลดความต้องการแรงงานก่อสร้างด้วยระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ NHK WORLD-JAPAN ได้ระบุว่าปัจจุบันบริษัทในญี่ปุ่นเช่น Hitachi Construction Machinery และ Komatsu ที่เริ่มพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับงานก่อสร้างที่จะช่วยลดจำนวนของแรงงานที่ต้องใช้ในไซต์งานลงได้

ปัจจุบันบริษัท Hitachi Construction Machinery กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนารถขุดไฮดรอลิกที่สามารถทำงานในไซต์ก่อสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานเข้ามาควบคุมอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกกัน พนักงานหนึ่งคนจึงสามารถทำการควบคุมเครื่องจักรหลายเครื่องพร้อม ๆ กันได้ โดยรถขุดนั้นยังสามารถใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจจับสภาพดินในไซต์งานและทำการจัดตำแหน่งตัวเองได้อีกด้วย