พัฒนาการของเอไอ ความเสี่ยงและกฎหมายเอไอทุกวันนี้ พัฒนาการของเอไอเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนับเป็นรายสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ Open AI เปิดบริการ “ChatGPT plugins” ซึ่งเปิดให้ ChatGPT สามารถอ่านข้อมูลและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้

รวมถึงส่งคำสั่งไปยังโลกภายนอก ทำให้ปลดปล่อยศักยภาพของ ChatGPT ไปอย่างก้าวกระโดด ตัวอย่างสำคัญได้แก่ เมื่อ Wolfram ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ชื่อดังเชื่อมต่อกับ ChatGPT ผ่าน “Wolfram Plugin” ส่งผลให้ ChatGPT  มีความสามารถขึ้นมาก

จากเดิมที่ทำงานเก่งในด้านของภาษาเป็นหลัก ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงการคำนวณที่ทรงพลัง สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ เข้าถึงความรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ ตามเวลาจริง สามารถสร้างกราฟ แผนภาพ และ visualization ต่างๆ ได้ เพียงผ่านการส่งคำสั่งพูดคุยผ่าน ChatGPT เหมือนเดิมเท่านั้น

ChatGPT ที่เชื่อมกับ Wolfram Plugin จึงมีศักยภาพในการช่วยทำงานที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ครอบคลุมตั้งแต่ด้านเคมี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิศวกรรม และอื่นๆ อีกมาก โดย Wolfram Plugin เป็นเพียงหนึ่งในปลั๊กอินที่เชื่อมกับ ChatGPT เท่านั้น