ธุรกิจเอเชียลุยลงทุน ‘คลาวด์' ไทย ทุ่มสูงสุด 95%อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เปิดผลสำรวจเรื่อง “คลาวด์” The Next-Generation Cloud Strategy in Asia พบว่า 84% ของผู้ใช้คลาวด์ในปัจจุบัน คาดว่า จะลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นในปีนี้

อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เปิดผลสำรวจเรื่อง “คลาวด์” The Next-Generation Cloud Strategy in Asia พบว่า 84% ของผู้ใช้คลาวด์ในปัจจุบัน คาดว่า จะลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นในปีนี้ ขณะที่มากกว่าสี่ในห้า (84%) กำลังวางแผน ย้ายการดำเนินงานทั้งหมดไปยังคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 2 ปี

ลงทุนคลาวด์ยังเพิ่มสูง

บริษัทต่างๆ ย้ายการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญไปไว้บนออนไลน์มากขึ้น หลังการแพร่ระบาดเพื่อให้จัดการกับเวิร์กโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนธุรกิจในเอเชียที่ใช้บริการคลาวด์อยู่แล้ววางแผนเพิ่มการลงทุนด้านคลาวด์ให้กับแผนกลยุทธ์การใช้คลาวด์ที่หลากหลายในปีหน้า

สำหรับประเทศที่มีแนวโน้มลงทุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ประเทศไทย 95% อินโดนีเซีย 94% ฟิลิปปินส์ 91% เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 83% และสิงคโปร์ 83% ขณะที่ผลสำรวจในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ระบุว่า จะคงระดับการลงทุนในปัจจุบันนี้ไว้ต่อไป ทั้งนี้ในบรรดาอุตสาหกรรมหลักต่างๆ คาดว่า อุตสาหกรรมเกมจะมีการลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี และบริการทางการเงินตามลำดับ

เมื่อระบุถึงลำดับความสำคัญในการลงทุน ธุรกิจในเอเชียจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ AI (53%) คลาวด์คอมพิวติ้ง (52%) และระบบอัตโนมัติ (46%) การที่ธุรกิจมากกว่าครึ่งวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นการย้ำให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

"เซลินา หยวน" รองประธาน อาลีบาบา กรุ๊ป และประธานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า การวิจัยล่าสุดเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึก เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และผู้ให้บริการคลาวด์ในเอเชีย คลาวด์เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ธุรกิจต้องใช้ก่อนอย่างอื่น เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ และลูกค้าก็กำลังใช้กลยุทธ์คลาวด์ที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เป็นรากฐานสำคัญที่สุดที่สามารถรองรับนวัตกรรมล้ำสมัยต่างๆ เช่น generative AI

ธุรกิจมากกว่าสองในสาม (69%) ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด มีการใช้คลาวด์มาแล้วอย่างน้อยที่สุดสามปี และในกลุ่มผู้เริ่มใช้คลาวด์เป็นกลุ่มแรก ๆ คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงค์โปร์นั้น มีเพียงหนึ่งในห้า (20%)เท่านั้นที่ใช้บริการคลาวด์มาน้อยกว่าสามปี ผลสำรวจยังพบว่า อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี,ภาคการผลิต และ บริการทางการเงิน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญในการใช้คลาวด์มากที่สุด

โยกย้ายไปคลาวด์เต็มรูปแบบปี 67

ผลสำรวจ เผยว่า 84% ขององค์กรที่ตอบแบบสำรวจวางแผนที่จะย้ายไปใช้คลาวด์อย่างเต็มรูปแบบในอีกสองปีข้างหน้า ส่วนหนึ่งเพื่อตอบความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งในสาม (36%) คาดว่า จะย้ายไปใช้คลาวด์อย่างเต็มรูปแบบในอีกหกเดือนข้างหน้า

บรรดาธุรกิจที่ทำการสำรวจพบว่า โควิด-19 กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ไอทีอย่างมีนัยสำคัญ โดย 54% รายงานว่า มีการใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพิ่มขึ้น และ 41% รายงานว่าองค์กรของตนกำลังเร่งย้ายไปใช้คลาวด์

จากการสำรวจพบว่า ไพรเวทคลาวด์ เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเอเชีย รองลงมาคือ พับลิคคลาวด์ ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ เลือกใช้พับลิคคลาวด์ คือคุณสมบัติที่โดดเด่น ด้านความปลอดภัย ความเชื่อถือในบริการด้านการสนับสนุนช่วยเหลือที่อยู่ภายในระเทศ และราคาที่สมเหตุสมผล โดย 38% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจคาดว่าจะเพิ่มการลงทุนมากกว่าหนึ่งในห้าในปีหน้า

ผลสำรวจจากผู้ตอบแบบสำรวจที่อยู่ในตลาดเอเชีย พบว่า เกาหลีใต้ มีการใช้พับลิคคลาวด์สูงสุด กลุ่มที่มีการใช้พับลิคคลาวด์ติดอันดับต้นๆ  คือ ธุรกิจเกม ภาครัฐ ค้าปลีก รวมถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน การใช้ไฮบริดคลาวด์ก็กำลังพุ่งสูงขึ้น

“เซลินา” กล่าวว่า “กลยุทธ์คลาวด์หลากประเภทที่ใช้ในเอเชีย บ่งบอกว่าธุรกิจจำนวนมากกำลังมองหาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น ปลอดภัย และคล่องตัว เพื่อให้ธุรกิจดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำ อาลีบาบา คลาวด์ ยังคงนำเสนอบริการด้านไฮบริดใหม่ ๆ ที่มีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง”

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

วันที่ 13 มีนาคม 2566


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2023-04-18 02:39:22