รู้จัก ARMBench ชุดข้อมูลฝึกหุ่นยนต์สำหรับงาน Pick & Place จาก Amazon


ARMBench ชุดข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์ในงาน Pick & Place ที่ถูกเก็บรวบรวมมาจากคลังสินค้าของ Amazon ที่สามารถร้องขอข้อมูลใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License หรือ CC BY 4.0 ครอบคลุมการใช้งาน 3 รูปแบบ การจัดกลุ่มวัตถุ, การระบุยืนยันวัตถุและการตรวจสอบวัตถุที่ผิดพลาดเสียหาย