ตัวกรอง Photonic แยกสัญญาณจากคลื่นรบกวน อนาคตสู่ 6G