Water Cleaning Robot หุ่นยนต์ทำความสะอาดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


ปัญหาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ให้ความใส่ใจและพยายามร่วมมือเพื่อพัฒนาหนทางแก้ไขปัญหากันมาอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนายิ่งขึ้น หุ่นยนต์เองก็สามารถเข้ามาช่วยมนุษย์ในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เช่นหุ่นยนต์ Solar Robot จากประเทศอาร์เจนตินา ที่สามารถช่วยสำรวจ รวบรวมข้อมูลและเก็บของเสียภายในแหล่งน้ำได้

หุ่นยนต์ทำความสะอาดแหล่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

หุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ตัวแรกที่ได้ถูกผลิตขึ้นในประเทศอาร์เจนตินาได้มีการนำเสนอในคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก The National University of La Plata (UNLP) และถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Recyclamer Pampa Argentina ร่วมกับสถาบันวิจัย The Institute for Research in Electronics, Control and Signal Processing (LEICI, CONICET-UNLP)

Solar Robot ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถช่วยเก็บรวบรวมของเสียต่าง ๆ ในแหล่งน้ำและทำการตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใต้น้ำได้ โดยตัวหุ่นยนต์สามารถจัดการกับขยะในช่วงพื้นผิวน้ำได้ลึก 40 เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับความลึกที่มีขยะและ Micro Plastics เช่นไฮโดรคาร์บอนและสารปนเปื้อนต่าง ๆ อยู่มากที่สุด