“หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ” ใช้ AI เข้าใจความรู้สึก ให้คำแนะนำช่วยเหลือ


การใช้หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวันเริ่มก้าวหน้าอีกขั้น หลังโครงการความร่วมมือในยุโรป พัฒนา "หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ" โดยใช้ AI พูดคุยทักทาย และให้คำแนะนำผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพได้สำเร็จ ผ่านการทดสอบเฟสแรกในฝรั่งเศส

หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ” ใช้ AI สนทนา ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำได้

หุ่นยนต์บริการที่เราเห็นในสถานบริการ หรือสถานพยาบาลหลายแห่ง อาจล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว เพราะทำได้เพียงการส่งของหรือเอกสารตามโปรแกรมที่วางไว้ก่อนเท่านั้น แต่ "หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย" จากโปรเจคต์ Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare – SPRING สามารถทักทายผู้ป่วย ช่วยทำงานประจำ และสนทนากับผู้คนหลายคนพร้อมกัน