อัปเดต 2023 ลงทุน R&D ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของ 6 ประเทศหลักIFR เผยแนวทางการลงทุนวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของ 6 ประเทศหลักในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, เกาหลีใต้, เยอรมนี, และอียู

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2023 International Federation of Robotics (IFR) เผยรายงาน “World Robotics R&D Programs” ฉบับที่ 3 หลังจากที่เว้นระยะจากฉบับที่แล้วไปนานเกือบสองปี โดยรวบรวมแนวทางสำคัญในการลงทุนวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์ ดังนี้

จีน

ปัจจุบันจีนกำลังเดินตาม “แผน 5 ปีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ฉบับที่ 14” จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน ซึ่งมุ่งไปที่การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อผลักดันจีนขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม ยกหุ่นยนต์เป็น 1 ใน 8 อุตสาหกรรมหลัก และเปิดตัวโครงการ Intelligent Robots ภายใต้แผนวิจัยและพัฒนาแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2022

"จีน" มีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 322 ตัว ต่อแรงงาน 10,000 คน  และอยู่ในอันดับ 5 ของโลก

ญี่ปุ่น

ตามแผน The New Robot Strategy ของญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายขึ้นเป็นฮับนวัตกรรมหุ่นยนต์อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กว่า 930.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 77.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, หุ่นยนต์พยาบาลและการแพทย์ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, หุ่นยนต์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 643.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, และหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร 66.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเป็นแกนสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ในอนาคตอย่างระบบขับขี่อัตโนมัติและการคมนาคมทางอากาศ และยังมีงบประมาณอีก 440 ล้านเหรียญให้กับโครงการ “Moonshot Research & Development Program” ในช่วงปี 2020 - 2025 อีกด้วย

"ญี่ปุ่น" มีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 399 ตัว ต่อแรงงาน 10,000 คน  และอยู่ในอันดับ 3 ของโลก

สหรัฐอเมริกา

โครงการ National Robotics Initiative (NRI) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกปรับปรุงเป็นฉบับ 3.0 ในชื่อ “NRI-3.0 program” ซึ่งต่อยอดจากโครงการเดิมด้วยการร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างหุ่นยนต์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการนำมาใช้งานจริง โดยมีการลงทุนรวม 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021

โดยไฮไลต์ของการลงทุนอยู่ที่โครงการ Moon to Mars ซึ่งมุ่งวิจัยเทคโนโลยีเพื่อให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการสำรวจอวกาศของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น ตั้งเป้าส่งนักบินอวกาศขึ้นไปยังดวงจันทร์ภายในปี 2024 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการเดินทางสู่ดางอังคารในอนาคต และมีแผนเพิ่มงบประมาณโครงการ Artemis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Moon to Mars ขึ้นเป็น 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

"สหรัฐอเมริกา" มีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  274 ตัว ต่อแรงงาน 10,000 คน และอยู่ในอันดับ 9 ของโลก

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้มีแผน 3rd Basic Plan on Intelligent Robots เพื่อผลักดันให้หุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักแห่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ควบคู่กัน โดยสถาบันวิจัยกฎหมายเกาหลี (KLRI) ให้คำนิยาม “Intelligent Robots” ว่า เป็นเครื่องจักรกลที่รับรู้สภาพแวดล้อมภายนอก และแยกแยะสถานการณ์ความเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง

ในปี 2022 เกาหลีใต้ได้ลงทุนในโครงการ Intelligent Robots เป็นเม็ดเงินรวม 172.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอีก 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการ Full-Scale Test Platform Project for Special-Purpose Manned or Unmanned Aerial Vehicles ในช่วงปี 2022 - 2024 เพื่อพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) อีกด้วย

"เกาหลีใต้" มีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1,000 ตัว ต่อแรงงาน 10,000 คน และอยู่ในอันดับ 1 ของโลก

เยอรมนี

รัฐบาลเยอรมันยังคงยึดแผน High-Tech Strategy ฉบับที่ 4 โดยมีแผนลงทุน R&D ด้านหุ่นยนต์ปีละ 69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะลงทุนต่อเนื่องจนถึงปี 2026

นอกจากนี้ เยอรมนียังมีโครงการ “Shape Technology for the People” ซึ่งตั้งเป้านำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโลกและสังคม ซึ่งมีหัวข้อวิจัย คือ Digital Assistant System เช่น เอ็กโซสเกเลตัน (Exoskeletons) สำหรับสนับสนุนผู้ใช้แรงงาน, โซลูชันสำหรับองค์กรเพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่นไปจนถึงการทำงานแบบ Mobile Work ซึ่งไม่จำกัดสถานที่การทำงานไว้เพียงแค่สำนักงาน, และอื่น ๆ อีก

"เยอรมนี" มีอัตราส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 397 ตัว ต่อแรงงาน 10,000 คน และอยู่ในอันดับ 4 ของโลก

สหภาพยุโรป (อียู)

อียูกำลังเดินหน้าตามแผน “Horizon Europe” โดยมีเป้าหมายหลักคือการเสริมความแข็งแรงให้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และสร้างอาชีพ ซึ่งในช่วงปี 2021 - 2022 อียูได้ลงทุนวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ไปแล้วกว่า 198.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอียูคาดหวังว่าการลงทุนในแผนงานนี้จะทำให้ได้หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานซับซ้อนได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ ของอียูได้

 

ที่มา : M Report

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : M Report
ข้อมูลวันที่ : 2023-02-02 03:52:37
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com