มือเทียมจับความรู้สึกได้เหมือนจริง ! ความหวังใหม่ผู้สูญเสียอวัยวะนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีไบโอนิค ที่ทำให้แขนขาเทียมสามารถรับสัมผัสอุณหภูมิได้ใกล้เคียงกับอวัยวะจริงตามธรรมชาติ

ในอนาคต ความพิการหรือการสูญเสียอวัยวะแขนขา อาจจะน่ากลัวน้อยลงเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้แขนขาเทียม สามารถรับสัมผัสได้กับเหมือนอวัยวะจริง ๆ ตามธรรมชาติ โดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส โลซาน (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีไบโอนิคที่ชื่อ มินิทัช (Minitouch) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะถ่ายโอนข้อมูลความร้อนจากนิ้วมือเทียม ไปยังแขนขาส่วนที่เหลืออยู่ ช่วยให้สามารถรับรู้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อย่าง ความร้อน ความเย็น รวมถึงสามารถตอบสนองได้คล้ายกับสัมผัสด้วยอวัยวะตามธรรมชาติของมนุษย์จริง ๆ โดยเชื่อว่าข้อมูลทางประสาทสัมผัสนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการในการสำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

โดยมินิทัชจะทำงานแบบ “เทอร์โมเซนเซชั่นแบบแอคทีฟ” หรือ ความสามารถในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ในระหว่างกิจกรรมที่ต้องการการตอบสนองระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและมอเตอร์ สามารถติดตั้งกับแขนขาเทียมได้เลย โดยจะรบกวนการทำงานของอวัยวะเทียมเหล่านี้

ชายวัย 57 ปี กำลังทดลองจำแนกลูกบาสก์โลหะที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน