ฐานข้อมูลเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย

จำนวนข้อมูลเทคโนโลยีทั้งหมด (245) รายการ
บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
1.2) Precision linear Actuator 1-4 Axis (Cartecien, Servo, Stepping Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-06-25 10:56:40
View (54)
บริษัท บอนด์ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัดระยอง
8.1) Data acquisition and Edge computing and man /Machine monitoring and cloud computing for single industry and service platform.
ปรับปรุง : 2024-05-27 06:28:59
View (26)
บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด
จังหวัดชลบุรี
8.1) Data acquisition and Edge computing and man /Machine monitoring and cloud computing for single industry and service platform.
ปรับปรุง : 2024-05-24 08:21:44
View (20)
บริษัท อินเตอร์ จิ๊ก จำกัด
จังหวัดชลบุรี
1.2) Precision linear Actuator 1-4 Axis (Cartecien, Servo, Stepping Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-05-24 08:21:48
View (27)
ห้างหุ้นส่วนจากัด แอมเพิล เวิร์ค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.1) Simple linear Actuator 1-4 Axis (Pneumatic, Hydraulic, AC, DC Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-03-28 07:55:22
View (22)
บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6.5) Machine vision with deep leaning and AI system.
ปรับปรุง : 2024-04-05 02:05:06
View (25)
บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8.1) Data acquisition and Edge computing and man /Machine monitoring and cloud computing for single industry and service platform.
ปรับปรุง : 2024-03-25 06:56:21
View (17)
บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
6.5) Machine vision with deep leaning and AI system.
ปรับปรุง : 2024-03-28 07:59:38
View (21)
บริษัท กลกิจ แมชชินเนอรี่ จำกัด
จังหวัดราชบุรี
4.13) Robot path welding with vision guidance.
ปรับปรุง : 2024-06-04 07:59:54
View (18)
บริษัท โคแทงค์ จำกัด
จังหวัดปทุมธานี
8.1) Data acquisition and Edge computing and man /Machine monitoring and cloud computing for single industry and service platform.
ปรับปรุง : 2024-03-28 08:00:46
View (15)
บริษัท ไอเมอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
3.10) Mobile robot system for service and deception application.
ปรับปรุง : 2024-03-28 08:25:44
View (22)
บริษัท ดิจิทรานส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.1) WMS with manual and Folk List. Pick up include barcode, QR code
ปรับปรุง : 2024-04-05 02:05:16
View (20)
บริษัท ปัญจทรัพย์ ขนมเบื้องไทย จำกัด
จังหวัดปทุมธานี
1.1) Simple linear Actuator 1-4 Axis (Pneumatic, Hydraulic, AC, DC Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-06-04 08:00:21
View (17)
บริษัท ม็อดซิลล่า อิเลค จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.9) Mobile robot system for rescue and defend application.
ปรับปรุง : 2024-03-19 15:57:44
View (15)
บริษัท ม็อดซิลล่า อิเลค จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.10) Mobile robot system for service and deception application.
ปรับปรุง : 2024-03-13 03:41:46
View (17)
บริษัท ปัญจทรัพย์ ขนมเบื้องไทย จำกัด
จังหวัดปทุมธานี
1.1) Simple linear Actuator 1-4 Axis (Pneumatic, Hydraulic, AC, DC Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-03-21 09:29:08
View (16)
บริษัท อะเวค อิเล็กทริค จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8.1) Data acquisition and Edge computing and man /Machine monitoring and cloud computing for single industry and service platform.
ปรับปรุง : 2024-04-05 02:05:26
View (15)
บริษัท โคแทงค์ จำกัด
จังหวัดปทุมธานี
8.1) Data acquisition and Edge computing and man /Machine monitoring and cloud computing for single industry and service platform.
ปรับปรุง : 2024-03-19 15:58:22
View (13)
บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.1) Simple linear Actuator 1-4 Axis (Pneumatic, Hydraulic, AC, DC Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-03-29 08:01:38
View (17)
บริษัท พัฒนา ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
1.6) Handling in farming and agriculture, conveyor, feeding, silo.
ปรับปรุง : 2024-04-29 04:14:29
View (22)
กลุ่มเทคโนโลยี (แบ่งตามกลุ่มฯ 245 รายการ )

AS/RS (1)
Mobile and Logistic Automation (18)
Assembly or Disassembly or Fabrication. (6)
Automation Manufacturing Process. (1)
Inspection or Measurement. (26)
Automation and Control. (2)
IOT or IIOT (24)
Handling (165)
Service Robot (2)
Other (0)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com