จำนวนหน่วยงานทั้งหมด (15) รายการ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6 เลขที่ 57
ปรับปรุง : 2022-01-24 02:39:37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1518 หมู่ - ซอย - ถนน ประชาราษฎร์ 1
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:23:06
สถาบันไทย-เยอรมัน
จังหวัดชลบุรี
700/10 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:23:30
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
254 ถนน พญาไท
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:26:54
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
126 ถ.ประชาอุทิศ
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:25:10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:27:56
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:30:45
มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:31:39
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ถนนฉลองกรุง
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:32:03
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
150 ถ. ศรีจันทร์
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:32:47
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:35:00
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา
15 ถนน กาญจนวณิชย์
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:35:26
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จังหวัดนนทบุรี
หมู่ที่ 2 85/1 ถ. แจ้งวัฒนะ
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:36:06
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
169 ถ.ลงหาดบางแสน
ปรับปรุง : 2022-01-24 01:36:34
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
จังหวัดปทุมธานี
112 ถนนพหลโยธิน
ปรับปรุง : 2023-06-13 00:19:19
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com