ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด (502) รายการ
บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:38
View (389)
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด
จังหวัดอุบลราชธานี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:40
View (274)
บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:41
View (273)
บริษัท เอ.พี.แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง เครื่องจักร เครื่องมือกล
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:43
View (241)
บริษัท เวิลด์ เอเซีย ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:45
View (243)
บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้า จำหน่าย ให้คำปรึกษา จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าระบบอัตโนมัติ
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:47
View (222)
บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการออกแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:49
View (248)
บริษัท พี.เอ.เอ็ม. โรโบติกส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:51
View (268)
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
ประกอบกิจการบริการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบซอฟแวร์ในโรงงาน
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:53
View (229)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:55
View (249)
บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม แก้ไข พัฒนา ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:56
View (294)
หจก.เทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอน ซัพพลาย
จังหวัดปทุมธานี
ประกอบกิจการขาย ประกอบ จัดหา บริการซ่อม ประมูลเพื่อจ้างทำของ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:55:58
View (305)
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:00
View (224)
บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รับทำปั๊มแม่พิมพ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ รับทำชิ้นงานโลหะและรับทำชิ้นงานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:02
View (239)
บริษัท ไคเนติก จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:04
View (253)
บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ผลิต บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสินค้า จำพวกเครื่องมือวิศวกรรม
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:06
View (226)
บริษัท ไอคาส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สำหรับคลังสินค้า
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:08
View (296)
บริษัท ว.วัฒนาโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบกิจการ รับออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:09
View (284)
บริษัท นัมเบอร์ไฟว์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร,เครื่องทุ่นแรง,อะไหล่และอุปกรณ์สินค้า
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:11
View (229)
บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติระบบเซนเซอร์ เครื่องมือตรวจวัด
ปรับปรุง : 2023-11-29 04:56:13
View (313)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com