ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด (502) รายการ
บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปรับปรุง : 2024-07-21 22:56:28
View (624)
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด
จังหวัดอุบลราชธานี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2024-07-22 01:27:47
View (452)
บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2024-07-21 09:00:19
View (430)
บริษัท เอ.พี.แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง เครื่องจักร เครื่องมือกล
ปรับปรุง : 2024-07-21 08:59:50
View (390)
บริษัท เวิลด์ เอเซีย ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:25:06
View (395)
บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้า จำหน่าย ให้คำปรึกษา จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าระบบอัตโนมัติ
ปรับปรุง : 2024-07-22 01:26:28
View (382)
บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการออกแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:15:22
View (382)
บริษัท พี.เอ.เอ็ม. โรโบติกส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:16:12
View (383)
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
ประกอบกิจการบริการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบซอฟแวร์ในโรงงาน
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:15:45
View (355)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:25:16
View (403)
บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม แก้ไข พัฒนา ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:27:04
View (438)
หจก.เทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอน ซัพพลาย
จังหวัดปทุมธานี
ประกอบกิจการขาย ประกอบ จัดหา บริการซ่อม ประมูลเพื่อจ้างทำของ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:25:00
View (463)
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:39:14
View (351)
บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รับทำปั๊มแม่พิมพ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ รับทำชิ้นงานโลหะและรับทำชิ้นงานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:16:17
View (366)
บริษัท ไคเนติก จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:16:24
View (399)
บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ผลิต บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสินค้า จำพวกเครื่องมือวิศวกรรม
ปรับปรุง : 2024-07-21 23:40:09
View (357)
บริษัท ไอคาส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สำหรับคลังสินค้า
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:39:23
View (435)
บริษัท ว.วัฒนาโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบกิจการ รับออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ปรับปรุง : 2024-07-22 03:51:27
View (435)
บริษัท นัมเบอร์ไฟว์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร,เครื่องทุ่นแรง,อะไหล่และอุปกรณ์สินค้า
ปรับปรุง : 2024-07-20 20:25:24
View (362)
บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติระบบเซนเซอร์ เครื่องมือตรวจวัด
ปรับปรุง : 2024-07-22 01:28:35
View (457)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com