ฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด (503) รายการ
บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปรับปรุง : 2023-06-08 22:45:25
View (323)
บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด
จังหวัดอุบลราชธานี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-06-08 20:04:52
View (221)
บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-06-05 00:56:31
View (213)
บริษัท เอ.พี.แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ดัดแปลง เครื่องจักร เครื่องมือกล
ปรับปรุง : 2023-06-08 21:45:39
View (189)
บริษัท เวิลด์ เอเซีย ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-06-09 06:59:16
View (196)
บริษัท จีดับบลิว แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการนำเข้า จำหน่าย ให้คำปรึกษา จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าระบบอัตโนมัติ
ปรับปรุง : 2023-06-10 07:52:59
View (176)
บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชั่น จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการออกแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปรับปรุง : 2023-06-07 06:41:15
View (201)
บริษัท พี.เอ.เอ็ม. โรโบติกส์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
ปรับปรุง : 2023-06-06 13:39:22
View (223)
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
ประกอบกิจการบริการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม ระบบซอฟแวร์ในโรงงาน
ปรับปรุง : 2023-06-10 16:10:26
View (176)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปรับปรุง : 2023-06-10 07:00:00
View (207)
บริษัท เอไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม แก้ไข พัฒนา ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน
ปรับปรุง : 2023-06-08 11:57:30
View (249)
หจก.เทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอน ซัพพลาย
จังหวัดปทุมธานี
ประกอบกิจการขาย ประกอบ จัดหา บริการซ่อม ประมูลเพื่อจ้างทำของ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ปรับปรุง : 2023-06-03 22:23:13
View (241)
บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-06-08 23:27:03
View (183)
บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รับทำปั๊มแม่พิมพ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ รับทำชิ้นงานโลหะและรับทำชิ้นงานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ปรับปรุง : 2023-06-06 13:59:21
View (187)
บริษัท ไคเนติก จำกัด
จังหวัดนนทบุรี
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปรับปรุง : 2023-06-10 18:03:09
View (204)
บริษัท เบรนเวิร์คส จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก ผลิต บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสินค้า จำพวกเครื่องมือวิศวกรรม
ปรับปรุง : 2023-06-08 04:56:27
View (176)
บริษัท ไอคาส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สำหรับคลังสินค้า
ปรับปรุง : 2023-06-07 16:39:52
View (244)
บริษัท ว.วัฒนาโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบกิจการ รับออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ปรับปรุง : 2023-06-10 07:51:57
View (237)
บริษัท นัมเบอร์ไฟว์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร,เครื่องทุ่นแรง,อะไหล่และอุปกรณ์สินค้า
ปรับปรุง : 2023-06-05 07:19:55
View (182)
บริษัท เอบิซ เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติระบบเซนเซอร์ เครื่องมือตรวจวัด
ปรับปรุง : 2023-06-10 15:56:25
View (261)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com