ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด (350) รายการ
ผศ.ดร. อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
7.2) Motion control speed, force, toque,position.
ปรับปรุง : 2024-06-15 11:35:43
View (387)
ดร. สรรพงศ์ ทานอก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.7) Robot and stamping.
ปรับปรุง : 2024-06-16 03:22:42
View (384)
ผศ.ดร. ศุภชัย หอวิมานพร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5.8) Robot press link.
1.1) Simple linear Actuator 1-4 Axis (Pneumatic, Hydraulic, AC, DC Motor) with standard griper.
ปรับปรุง : 2024-06-15 14:40:28
View (398)
ผศ.ดร. นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.4) Mobile robots (trackless) system. Payload < 1 Ton indoor for production industry.
ปรับปรุง : 2024-06-12 07:58:06
View (411)
ดร. ประเสริฐศักดิ์ เตียววงศ์สมบัติ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-13 20:14:31
View (358)
ดร. ธาริณี ทองเกิด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-15 06:46:54
View (379)
อ. เรวัฒน์ บุญจันทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-16 15:39:16
View (408)
ผศ.ดร. ชานินทร์ จูฉิม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-17 01:27:52
View (387)
อ. สรุจ พันธุ์จันทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-13 19:58:37
View (343)
รศ.ดร. ภูดิส ลักษณะเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-15 21:05:15
View (404)
ดร. สามัญ คำภาแก้ว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-16 17:44:34
View (351)
ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-14 21:53:43
View (370)
ผศ.ดร. สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-13 16:20:23
View (300)
รศ.ดร. เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-14 01:08:31
View (356)
อ. ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-16 11:03:53
View (383)
ผศ.ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-13 18:06:26
View (374)
ผศ.ดร. มิติ รุจานุรักษ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-16 15:25:02
View (364)
รศ.ดร. สมหญิง ไทยนิมิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-16 16:08:25
View (287)
ผศ.ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-16 15:42:43
View (306)
รศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุง : 2024-06-13 22:54:33
View (357)
ความเชี่ยวชาญ (แบ่งตามความเชี่ยวชาญ 177 รายการ )

AS/RS (8)
Mobile and Logistic Automation (14)
Assembly or Disassembly or Fabrication. (3)
Automation Manufacturing Process. (78)
Inspection or Measurement. (27)
Automation and Control. (94)
IOT or IIOT (45)
Handling (9)
Service Robot (3)
Other (7)
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com