สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

ข้อมูลผู้ประสานงาน


ข้อมูลกลุ่มและสาขาเทคโนโลยี


รูปภาพหน่วยงาน (ไม่พบข้อมูล)

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com