สเปนใช้หุ่นยนต์สุนัข Robot dog ลาดตระเวน หาคนทำผิดกฎจราจร


สเปน เริ่มมีการใช้ หุ่นยนต์สุนัข หรือ Robot dog ซึ่งทำงานด้วยระบบ AI ในการช่วยลาดตระเวน ในเมือง โดยมีจุดประสงค์ หาผู้กระผิดกฎจราจร ผู้ที่ละเมิดกฎทางเท้าอาทิใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนพื้นที่ห้ามใช้

เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว นับตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอน , ไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหน เทคโนโลยีก็มีบทบาทในชีวิตเสมอๆ , นอกจากนี้ เทคโนโลยีในบางเรื่อง ยังถูกพัฒนาให้มีส่วนช่วยในงานด้วย ไม่เว้นแม้แต่กระทั่ง งานของตำรวจ

โดย ตำรวจในเมืองมาลาก้า ประเทศสเปน ได้เริ่มมีการใช้ หุ่นยนต์สุนัข หรือ robot dog ในการช่วยลาดตระเวน ในเมือง ส่วนหนึ่งก็เพื่อการทุ่นแรง และ เพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้น โดยมีจุดประสงค์ หาผู้กระผิดกฎจราจร ผู้ที่ละเมิดกฎทางเท้าอาทิใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนพื้นที่ห้ามใช้