Quattro Clean Powersnow นวัตกรรมการทำความสะอาดแบบแห้งในสายการผลิตอัตโนมัติ


ก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ toolmakers.co ได้มีการนำเสนอการทำความสะอาดโดยใช้น้ำแข็งแห้ง โดยใช้มนุษย์ในการฉีดพ่นน้ำแข็งแห้งเพื่อทำความสะอาดแบบแห้ง ไม่นำไฟฟ้า น้ำแข็งจะแห้งระเหิดหายไปหลังการใช้งาน

ในปัจจุบันด้วยภาวะเงินเฟ้อและค่าแรงที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสนใจที่จะนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ทำงานแทนคนกันมากขึ้น ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและรวดเร็วกว่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการประหยัดพลังงานและทรัพยากรทำให้มีการเลือกใช้กระบวนการทำความสะอาดแบบแห้งที่ให้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่น่าเชื่อถือได้มากขึ้น

บทความนี้จะมานำเสนอเครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งเพื่อทำความสะอาดและลบเสี้ยนบนชิ้นงานจากอีกค่ายหนึ่ง โดยมีหลักการทำงานเดียวกันกับในบทความข้างต้น แต่เป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ ไม่ใช้มนุษย์ในสายการผลิต

เทคโนโลยี Powersnow Quattro Clean ของ ACP Systems ปฏิวัติการทำความสะอาดอุตสาหกรรมด้วยการใช้ CO2 เหลวรีไซเคิลสร้างเม็ดทำความสะอาดสำหรับกระบวนการทำความสะอาดและลบเสี้ยนในสายการผลิตแบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันนี้กำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ยากต่อการทำความสะอาดออกจากวัสดุได้หลากหลายประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

คลิปวิดีโอ การทำงาน Powersnow แบบอัตโนมัติของ ACP system

https://youtu.be/cPqUvlmbPnM

เทคโนโลยี Quattro Clean Powersnow นวัตกรรมการทำความสะอาดแบบแห้งในสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ด้วยคอมเพรสเซอร์บีบอัดที่อยู่ในเครื่อง คาร์บอนไดออกไซด์เหลวรีไซเคิลจะถูกบีบอัดเป็นเม็ดและถูกเร่งความเร็วด้วยลมอัด จากนั้นจึงเป่าพ่นออกมาผ่านหัวฉีดเพื่อทำความสะอาดพื้นผิว (ที่มา: ACP)

เมื่อพ่นเม็ดน้ำแข็งแห้งลงบนชิ้นงานด้วยอุณหภูมิ -78 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดความเย็นอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวและสิ่งสกปรก ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวหรือหดตัวของวัสดุชิ้นงานและสิ่งสกปรกมีความแตกต่างกัน จึงเกิดการแตกออกของสิ่งสกปรกจากวัสดุชิ้นงาน โมเมนตัมของเม็ดน้ำแข็งแห้งเป่าพัดชะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออก ในขณะที่การระเหิดของน้ำแข็งแห้งจากของแข็งกลายเป็นก๊าซมีปริมาตร 600 เท่า ก่อให้เกิดคลื่นความดันที่ช่วยผลักสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว

ระบบสร้างน้ำแข็งแห้งภายในตัว

Quattro Clean Powersnow มีคอมเพรสเซอร์บีบอัดคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (จากถัง) ภายในตัว ระบบทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งแบบเดิมต้องสั่งผลิตและขนส่งน้ำแข็งแห้งจากภายนอกมาเพื่อป้อนใส่ระบบทำความสะอาด ซึ่งไม่สะดวก ยุ่งยาก และบ่อยครั้งที่ใช้ไม่หมดทำให้ต้องทิ้งน้ำแข็งแห้งไป

ระบบน้ำแข็งแห้งแบบเดิม หากใช้ไม่หมดจะเหลือน้ำแข็งแห้งทิ้ง (ที่มา: ACP System AG)

ปรับชนิดหัวฉีดและอัตราการไหลได้

หัวฉีด (Nozzle) สามารถเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานได้ ในขณะที่อัตราการไหลของน้ำแข็งแห้งก็สามารถปรับได้เช่นกันโดยผ่านแรงดันอากาศอัด

คุณสมบัติการใช้งานของ Quattro Clean Powersnow

·      ทำความสะอาดพื้นผิวและลบเสี้ยนบนชิ้นงาน

·      ลบเสี้ยนละเอียดบนชิ้นส่วนโลหะของเครื่องมือแพทย์ และส่วนประกอบนาฬิกาคุณภาพสูง

·      กำจัดเสี้ยนบนชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปหรือตัดเฉือนพลาสติก รวมถึงพลาสติกที่ทำจากโพลีฟีนิลีนซัลไฟด์ (PPS) และโพสลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (PEEK) และพลาสติกเสริมไฟเบอร์

·      ทำความสะอาดพื้นผิวตัวถังรถและกำจัดรอยเชื่อมออกก่อนกระบวนการพ่นสี (Body in White) ในอุตสาหกรรมยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า

·      ทำความสะอาดรอยกาวที่นำติดชิ้นส่วนต่าง ทั้งการเตรียมพื้นผิวให้สะอาดก่อนและหลังการติด เพื่อขจัดกาวที่เปื้อนออก

·      ทำความสะอาดเซลล์เชื้อเพลง แบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ Solid State ในกระบวนการผลิต

·      ทำความสะอาดเครื่องมือเคลือบคาร์บอน DLC (Diamond Like Carbon)

      

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอัตโนมัติมีตัวเลือกที่มากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านงานแสดงสินค้า และอัปเดตสถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนพูดคุยกับบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมกับโจทย์ของท่าน

 

ที่มา : MMThailand

วันที่ 19 เมษายน 2567


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : MMthailand
ข้อมูลวันที่ : 2024-04-19 06:37:16