อินโนซุส ทุ่ม100 ล้าน เปิด Thai AI Cloud ยกระดับพัฒนา AI พันธุ์ไทย


อินโนซุส ทุ่ม 100 ล้านบาท ประกาศเปิดตัว Thai AI Cloud แพลตฟอร์ม AI Infrastructure ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทย ถือเป็นก้าวสำคัญดัานการพัฒนา AI ของไทย รวมถึงต่อยอดเทคโนโลยีด้าน AI และระบบคลาวด์ประสิทธิภาพสูงของประเทศ

ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนซุส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงทุนเบื้องต้น 100 ล้านบาท ออกแบบและพัฒนาระบบคลาวด์สำหรับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยเฉพาะแห่งแรกในไทย ภายใต้ชื่อแพลตฟอร์ม “Thai AI Cloud” โดยระบบคลาวด์ดังกล่าวจะช่วยทำให้นักพัฒนาด้าน AI ของไทยมีเครื่องมือที่เป็นที่สำคัญในการพัฒนา AI

ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนารวดเร็วขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้ข้อมูลไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอธิปไตยด้าน AI ของประเทศ

Thai AI Cloud เป็น Cloud Infrastructure ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นแห่งแรกๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยนำเอา High Power Computing มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ใช้หน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน โดย Thai AI Cloud ถือเป็นระบบที่มีความ เร็วการประมวลผลเร็วอันดับท็อป 3 ของประเทศ เพื่อให้เกิดการประมวลผลที่รวดเร็ว สร้างสภาวะแวดล้อมด้านดิจิทัลที่เหมาะกับการฝึกระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)