เมื่อ AI เข้ามาใกล้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือสนใจในเทคโนโลยีมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน หาข้อมูล การตกแต่งรูปเพื่อแชร์ การใช้สังคมออนไลน์ หรือการดูหนังผ่านทางสตรีมมิง

เมื่อได้ยินคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence บางท่านก็อาจจะนึกถึงแต่หุ่นยนต์อำนวยความสะดวก นึกถึง Chatbot ในไลน์ที่ตอบคำถามต่างๆ โดยอัตโนมัติ เป็นต้น

ปัจจุบัน AI ได้เข้ามาใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น และบทบาทของ AI ก็กำลังเริ่มเปลี่ยนไป จากเมื่อปีที่แล้ว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ AI จะเป็นในลักษณะของผู้รับ ที่ AI ทำงานอยู่เบื้องหลังของแอป โปรแกรม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์อำนวยความสะดวก การตอบคำถามใน Chatbot เพลง หรือ Feed ที่ขึ้นมาตามที่ AI จัดสรรให้