การปรับตัวของแรงงานเมื่อเอไอฉลาด | กษิดิศ สื่อวีระชัยในปัจจุบัน เอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์ มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นมาก ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ภาษา รูปภาพ เสียงสังเคราะห์และภาพเคลื่อนไหว เมื่อเร็วๆ นี้ ChatGPT ของ Open AI เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งาน ก็สร้างความตื่นตัวเป็นอย่างมากต่อความสามารถของเอไอ จนอดคิดไม่ได้ถึงผลกระทบต่ออนาคตในด้านต่างๆ ของมนุษย์

โดยเฉพาะในฐานะคนทำงานในแวดวงต่างๆ ที่จะต้องเตรียมตัวรับมือ โดยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงอยู่ ในยุคที่เอไอจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ผู้เขียนลองให้เอไอเขียนเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในอนาคต ในบริบทที่ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถมากขึ้น เอไอให้คำตอบว่า “หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่เราคาดว่าจะได้เห็นในอนาคตของทักษะที่จำเป็น คือทักษะด้านเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

เมื่อเอไอและระบบอัตโนมัติแพร่หลายมากขึ้นในที่ทำงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะรวมถึงทักษะต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) นอกจากนี้ เมื่องานต่างๆ มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ความสามารถในการเข้าใจและทำงานร่วมกับผลลัพธ์ของระบบเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งสำคัญ”