รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ปี 2020
ไฟล์เอกสารแนบ
ที่มา : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน
ข้อมูลวันที่ : 2021-11-15 06:34:55
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com