สุดยอดเทรนด์เทคโนโลยี Generative AI ช่วยลดค่าใช้จ่ายอาลีบาบา กรุ๊ป เผยคาดการณ์สุดยอดเทรนด์เทคโนโลยีมาแรง ชี้ป็น กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ทั้งยังเป็นตัวกำหนดรูปโฉมของอุตสาหกรรมจำนวนมากในอีกหลายปีต่อจากนี้ ระบุ Generative AI มาแรงจนกลายเป็นเทคโนโลยีเบ็ดเสร็จที่สามารถเพิ่มความหลากหลาย

นายเจฟฟ์ ชาง หัวหน้าโครงการวิจัยระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป หรือ Alibaba DAMO Academy เปิดเผยว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ จะขับเคลื่อนให้เกิดการออก แบบการทำงานของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ร่วมกัน และการผสานรวมของเทคโนโลยีด้านคอมพิวติ้งกับการติดต่อสื่อสาร การนำเทคโนโลยีไปใช้ในวงกว้างจะทำให้มีการใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ มากขึ้นในตลาดเฉพาะทางต่างๆ

และกระตุ้นให้เกิด ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย นวัตกรรมที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละอุตสาหกรรม จะกลายเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก