เริ่มแล้ว! ศึกแข่งขันลีกหุ่นยนต์ เวิลด์ โรโบคัพ 2022 ณ ไบเทคบางนา“มหิดล-อว.-ดีอีเอส-WHA” ร่วมเปิดศึกแข่งขันลีกหุ่นยนต์ เวิลด์ โรโบคัพ 2022 ต้อนรับ 45 ชาติ เพิ่มแรงหนุนโรบอทรับเศรษฐกิจยุคดิสรัปต์ พร้อมอัดมาตรการส่งเสริมศักยภาพด้านหุ่นยนต์รับดีมานด์เมืองสมาร์ทและการลงทุน เปิดประสบการณ์พร้อมกัน 13 – 17 ก.ค. ณ ฮอลล์ EH 98 -100 ไบเทคบางนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) พร้อมด้วย สหพันธ์โรโบคัพ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดฉากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกใน "รายการ World RoboCup 2022" โดยมี 45 ชาติ ร่วมนำหุ่นยนต์หลากหลายโซลูชันเข้าร่วมการแข่งขัน และอวดโฉมความอัจฉริยะ รวมถึงยังมีเวทีสำหรับการแสดงผลงานสินค้าสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ เริ่มงาน 13 – 17 ก.ค. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา Hall EH98-100

 

การจัดการสอดรับกับมาตรการส่งเสริมหุ่นยนต์ในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์กับภาคการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเมืองอัจฉริยะ อาทิ การยกเว้นการเก็บภาษี Capital Gains Tax เป็นเวลา 10 ปี การส่งเสริมหลักสูตรทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยี การผลักดันผู้ที่มีความสามารถและบุคลากรสมรรถนะสูงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภทหลัก คือ

 

ส่วนที่ 1 RoboCup Leagues

1. หมวด Major League สำหรับผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปี ขึ้นไป โดยจะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ก.ค. 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 รอบการแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท คือ

การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ (RoboCupSoccer)

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue)

การประกวดหุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคล (RoboCup@Home)

การจัดประกวดหุ่นยนต์และแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรม (RoboCupIndustrial)

2. หมวด Junior League (RCJ) สำหรับเยาวชนอายุ 14 – 19 ปี จำนวน 16 รอบการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มด้านการศึกษาที่เน้นการสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ตลอดจนถึงระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


ส่วนที่ 2 Robotics & AI Exhibitions

หนึ่งในเวทีการแสดงผลงานสินค้าในกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ โดยภายในงานจะมีบูธสินค้าเทคโนโลยีโรโบติกส์ที่น่าสนใจมาจัดแสดง

 

อาทิ หุ่นยนต์ส่งยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล หุ่นยนต์ช่วยเหลือการเดิน-ลุก-นั่งสำหรับผู้สูงอายุ เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได นวัตกรรมการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจำแนกชนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธีวิเคราะห์ High-resolution Melt แบบอัตโนมัติ และสาธิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ทางไกลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รวมทั้งข้อมูลด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิตอลแพลตฟอร์ม

 

การให้ข้อมูลเรื่องกลยุทธ์นวัตกรรมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงการนำเทคโนโลยี 360 องศา เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ได้จากภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยี AI เสมือนจริงอีกด้วย

 

พร้อมกันนี้ยังพบกับระบบเทคโนโลยีสุดพิเศษจากมูลนิธิเอสซีจี บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) และชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้ ชุดตรวจสิ่งปนเปื้อนบนวัสดุการแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์อีกมากมายจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล