มหิดลเร่งปั้น ‘วิศวกรพันธุ์ใหม่’ รับตลาดหุ่นยนต์มหิดล นำร่องหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์การแพทย์ ปั้น ‘วิศวกรพันธุ์ใหม่’ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศ คาดทิศทางอุตสาหกรรมหุ่ยนต์อีก 5 ปีหน้า โตในตลาด 1.7 ล้านล้านบาท

นับวันหุ่นยนต์เริ่มมีบทบาทในโลกยุคปัจจุบันมากขึ้น มนุษย์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงเรียน ตามครัวเรือน หรือในฐานะหุ่นยนต์กู้ภัย

 

จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ได้อธิบายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ในประเทศไทยไว้ว่า ไทยจะต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน AI และหุ่นยนต์ กระตุ้นการพัฒนากำลังคนภายในประเทศ ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ให้เป็น “วิศวกรพันธุ์ใหม่”

 

โดยจะต้องมีความสนใจแก้ไขปัญหา มองหาโซลูชันเพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับสากล เพื่อสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และเติบโตในตลาดโลกอีก 5 ปีข้างหน้าโดยคาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 1.7 ล้านล้านบาท


การจัดแข่งขัน World  RoboCup 2022 จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่คนไทยจะได้แสดงศักยภาพและฝีมือของตนเองให้กับต่างชาติ เพื่อการร่วมลงทุนและการเป็นพาร์ทเนอร์ในอนาคต และยังเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย ภาคเอกชน นักลงทุน และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และส่วนสุดท้ายคือ RoboCup Symposium เวทีการประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มนักวิชาการระดับโลกได้แลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีโรโบติกส์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

 

โดยภายในงานมีเวทีการแข่งขันและอวดโฉมหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ (RoboCupSoccer) การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue) การประกวดหุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคล (RoboCup@Home) และการจัดประกวดหุ่นยนต์และแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรม (RoboCupIndustrial) รวมทั้งข้อมูลด้านนวัตกรรมสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิตอลแพลตฟอร์ม