ความสามารถของ ‘เอไอ’ กับการยกระดับ ‘ระบบการศึกษา’เทคโนโลยี “เอไอ” ได้เข้ามายกระดับภาคธุรกิจมากมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ เอไอยังมีส่วนช่วยส่งเสริมระบบการศึกษาในหลากหลายด้าน

ด้วยความที่เอไอสามารถประมวลผลข้อมูลได้มหาศาล จดจำความสัมพันธ์ของรูปแบบการกระทำต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ และยังเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เอไอจึงมีศักยภาพที่จะเข้าสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ผมอยากชวนผู้อ่านมาดูความสามารถสุดล้ำของเอไอในด้าน “การศึกษา” ว่าสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สอนในแง่มุมใดบ้าง

ประโยชน์ที่สำคัญของเอไอต่อการศึกษาคือความสามารถใน การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคล ให้กับผู้เรียน ด้วยความอัจฉริยะของอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนได้

เช่น ความชอบ วิชาที่ถนัด และผลการเรียน เพื่อปรับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนและกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในชั่วโมงการเรียนที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อน ซึ่งการเรียนรู้เฉพาะบุคคลนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนอีกด้วย

ถัดมาคือ ระบบติวเตอร์อัจฉริยะ ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ช่วยเหลือด้านการเรียนตลอด 24 ชั่วโมงกับผู้เรียนแบบเรียลไทม์ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้ดี สามารถสนทนาโต้ตอบและให้คำอธิบายกับผู้เรียนได้ สามารถส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในกรณีที่อัตราส่วนของครูและอาจารย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

การประเมินและการให้คำติชม ที่ในปัจจุบันเอไอสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้สอนในการประเมินนักเรียนอย่างครอบคลุมในหลากหลายมุมมองแบบเรียลไทม์ ด้วยอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียน ระบุจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมให้คำติชมอย่างละเอียดในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก่นักเรียน เช่นนี้จะเป็นการเพิ่มความเอาใจใส่และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งให้กับผู้เรียน จากคำติชมที่ทันท่วงทีและผู้สอนสามารถช่วยแก้ไขและเร่งพัฒนาทักษะในด้านที่ผู้เรียนไม่เชี่ยวชาญได้

ในส่วนของการช่วยเหลือผู้สอน การสร้างเนื้อหาสรุปการเรียนการสอน ก็เป็นอีกภารกิจที่เอไอสามารถช่วยเหลือผู้สอนได้ด้วยเทคโนโลยี Generative AI ที่ถนัดในการช่วยสรุปและวิเคราะห์เนื้อหาการสอนให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย มีบทสรุป แบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้ฝึกฝนตามระดับทักษะ และยังสามารถช่วยยกระดับการเรียนการสอนให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น อย่างการจำลองเหตุการณ์เสมือนประกอบการสอนเพื่อความสมจริง

มากไปกว่านั้น เอไอก็สามารถช่วย ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป รวมถึงอุปสรรคด้านการเรียนภาษาต่างชาติ ในการเข้าถึงผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาที่อาจไม่เท่าเทียมกันในแต่ละสถานศึกษา แอปพลิเคชันจากเอไอจะช่วยให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับสำเนียงภาษาต่างชาติ ได้ฝึกการออกเสียงและการพูด เพื่อโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ส่งผลให้การเรียนมีความสนุกและเติมเต็มมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เอไอยังสามารถช่วยเหลือ งานธุรการและงานเอกสาร ได้เป็นอย่างดี ทั้งการช่วยบันทึกข้อมูลการเข้าห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และตารางเรียนของผู้เรียน ซึ่งแสดงผลออกมาในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปประเมินต่อไป รวมถึงการจัดการงานเอกสารอื่นๆ

เช่น การจัดหมวดหมู่เอกสาร การเรียงลำดับเอกสาร การเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) ที่จะช่วยแปลงเอกสารทางกายภาพให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ทำให้สามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย ช่วยลดภาระงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างมาก

จากภารกิจของเอไอในภาคการศึกษาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่เราสมควรพิจารณาเริ่มนำมาทดลองใช้ในสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวกับทั้งบุคคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการเรียนการสอน

อย่างไรก็ตาม ครูและอาจารย์ก็ยังเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดที่มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ จริยธรรมอันดี รวมถึงการให้คำแนะนำ และการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในสถานศึกษา เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและรอบรู้ต่อไปในอนาคต

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

 


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2023-07-12 02:34:23