AI วิเคราะห์การรักษา 'เนื้องอกสมอง' พลิกโฉมวงการแพทย์


 

"Charm" เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่มีการทำงานร่วมกับ Artificial intelligence หรือ AI มีความสามารถในการช่วยแพทย์ระบุลักษณะสำคัญของเนื้องอก ช่วยแพทย์วิเคราะห์การรักษาเนื้องอกในสมอง และทำนายลักษณะของเนื้องอกได้อย่างรวดเร็ว

The Lancet Oncology นิตยาสารทางการแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยาในเดือนมิ.ย.2566 ได้เผยแพร่การวิจัย ของ Cryosection Histopathology Assessment and Review Machine หรือเรียกว่า "Charm" เป็นเครื่องมือขั้นสูง ที่มีการทำงานร่วมกับ Artificial intelligence (AI) ที่มีความสามารถในการ ช่วยแพทย์ระบุลักษณะสำคัญของเนื้องอก

รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ภาพเนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมของ เนื้องอกสมองกลิโอมา (glioma) ซึ่งเป็นเนื้องอกสมองชนิดลุกลามที่ถูกพบบ่อยที่สุด