วงการอาหารสะเทือน! "Ice-creme Robot" & "Noodle Robot" โรบอทสายอาชีพของไทยรู้จัก "Ice-creme Robot" & "Noodle Robot" หุ่นยนต์ที่ Matching ระหว่างเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์กับการทำอาหาร ที่ "FIBO" พัฒนา

ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนามากเท่าไร การเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของ โรบอท หรือ หุ่นยนต์ ดูจะชัดเจนขึ้นทุกที หลายอุตสาหกรรม หลายธุรกิจ เริ่มลดจำนวนพนักงานในบางสายงาน  แล้วทดแทนด้วยหุ่นยนต์ หรืออย่างน้อยก็ใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แม้แต่แวดวงธุรกิจอาหารในประเทศไทย ก็ได้มีทั้งร้านอาหารและบริษัทผู้ผลิตหลายรายพัฒนาและนำหุ่นยนต์มาใช้ในขั้นตอนที่กระบวนการซ้ำๆ ซึ่งจะเหมาะกับหุ่นยนต์

แต่ไม่เพียงแค่นั้น ปัจจุบันหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหารได้ก้าวไปอีกขั้น เพราะทำงานได้หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่ง FIBO หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาโชว์ในงาน TEP x OIIO Asia Techland 2023 โดยมีไฮไลท์เป็นสองหุ่นยนต์ที่จะทำให้วงการอาหารต้องสะเทือน!