ChatGPT หมุดหมายสำคัญของเอไอ | ธราธร รัตนนฤมิตศรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับการเปิดตัวของ ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอตเอไอที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ทดลองใช้ ซึ่งสามารถให้คำตอบต่างๆ กลับมาได้ดีมากทั้งการให้เขียนบทความ บทภาพยนตร์ บทละคร วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิด เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ สอนเนื้อหาวิชาต่างๆ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่งเพลง และแปลภาษานับเป็นครั้งแรกที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เปิดให้คนทั่วไปใช้ ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างน่าทึ่ง จนเราน่าจะสามารถนำ ChatGPT มาเป็นผู้ช่วยงานได้ เหมือนที่เคยเห็นกันในภาพยนตร์ไซไฟต่างๆ


ChatGPT คืออะไร? ChatGPT คือ รูปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่พัฒนาโดย OpenAI โดยออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความที่เหมือนกับมนุษย์ สามารถตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลหรือคำขอของผู้ใช้ และเป็นเอไอที่ได้รับการฝึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อความจากอินเทอร์เน็ต


จุดแข็งของ ChatGPT ที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์เมื่อตอบคำถามต่างๆ ของเรา ทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหา การวิจัย การศึกษา สื่อมวลชน และการเขียนโปรแกรม (programming) ผู้เขียนได้ทดลองให้ ChatGPT เขียนบทสนทนาระหว่างนักคิด 3-4 คนที่อยู่คนละยุคสมัย หรือให้สรุปประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเรื่องต่างๆ ในประเทศต่างๆ พร้อมกับเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ChatGPT ก็ทำงานต่างๆ ออกมาได้อย่างน่าทึ่งและน่าค้นคว้าต่อ

 

ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นสำคัญของการใช้ประโยชน์ของ ChatGPT ให้เกิดประโยชน์น่าจะขึ้นกับ “ความสามารถในการตั้งคำถามของผู้ใช้” ซึ่งหากสามารถตั้งคำถามได้อย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้ง ChatGPT ก็จะช่วยสร้างคำตอบที่เฉพาะเจาะจงออกมาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ “การมีวิจารณญาณในการแยกแยะความจริง ความคิดเห็นและอคติ” ที่ได้รับการคำตอบของ ChatGPT ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งหากสามารถใช้อย่างเหมาะสมก็น่าจะนำมาช่วยผ่อนแรงของงานในหลายด้านได้


ทั้งนี้ จุดอ่อนประการสำคัญของ ChatGPT ซึ่งมีเหมือนโมเดลเอไอที่ใช้แนวทางแมชชีนเลิร์นนิง คือ หากข้อมูลการฝึกเอไอมีอคติหรือไม่สมบูรณ์ แบบจำลองอาจสร้างผลลัพธ์ที่มีอคติหรือไม่ถูกต้องเช่นกัน