แก้ปัญหาระบบนิเวศทางทะเล ด้วยปะการังเทียมจาก 3D Printingแม้การเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลกจะช่วยผลักดันสังคมและเศรษฐกิจโลกให้ก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันการเติบโตเหล่านี้ก็ได้ทิ้งร่องรอยผลกระทบเอาไว้ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลอันกว้างใหญ่

แต่ด้วยการผสมผสานแนวคิดทางนิเวศวิทยา, วิศวกรรม และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี 3D Printing นั้นสามารถช่วยให้มนุษย์สามารถลดและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรมทางทะเลลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ปัญหาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมด้วย 3D Printing

หนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่สุดในทะเลสำหรับการป้องกันแนวชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ ทั้งยังส่งผลต่อการสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศและทำหน้าที่เป็นหลบภัยให้สัตว์ทะเล ก็ได้แก่ปะการังนั่นเอง

ภายในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานั้น ปะการังกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเรากลับถูกทำลายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการประมง การก่อสร้างหรือการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม และยังมีการคาดการณ์ว่าภายใน 20 ปีข้างหน้า ปะการังกว่า 70-90% จะหายไปจากท้องทะเล

 ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งทั่วโลกจึงได้ริเริ่มแนวคิดของการนำเทคโนโลยีอย่าง 3D Printing หรือการพิมพ์ 3 มิติเข้ามาช่วยทดแทนแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนปะการังเช่น ‘Archireef’ บริษัท Startup จาก Hong Kong ที่พัฒนาปะการังเทียมจากดินเผาที่ผลิตขึ้นด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งไม่เป็นพิษและสามารถย่อยสลายได้