เทคโนโลยี - ดาต้า - ชาวนา หนุนปลูกข้าวในระบบลด “ก๊าซมีเทน”