‘ไอบีเอ็ม-ไอดีซี’ เจาะเทรนด์ ดิจิทัลสะเทือนโลกธุรกิจ ปี 66