แนวโน้ม "หุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติ" สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร


Cobot ทำงานร่วมกับคน เทคโนโลยีเอไอและระบบวิชั่นที่ก้าวหน้าทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานยากได้ดียิ่งขึ้น หุ่นยนต์ที่ใช้วัสดุ food grade ออกแบบมาเพื่อใช้ในไลน์ผลิตอาหาร เหล่านี้กำลังเป็นตัวช่วยลดแรงกดด้นในอุตสาหกรรมอาหารที่เผชิญกับความทัาทายหลายด้าน

ความท้าทายในการจัดหาแรงงาน ตลอดจนความเข้มงวดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร เมื่อพิจารณาร่วมกับความมั่นคงของซัพพลายเชน ทำให้ญี่ปุ่นเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาลดแรงกดดันในอุตสาหกรรมอาหาร

ออกแบบโซลูชันหุ่นยนต์ตามภาระกิจ

บริษัท RT Corporation ทำธุรกิจด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ นำเสนอแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างคนและหุ่นยนต์ให้กับโรงงานทำข้าวกล่องและโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้หุ่นยนต์ราคาถูกจำนวนมาก ทางบริษัทจึงออกแบบโคบอท “Foodly” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบสองแขนสำหรับทำงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น การบรรจุไก่ทอดและมันฝรั่งลงในกล่องข้าว ส่วนงานที่ซับซ้อนนั้นจะมอบหมายให้พนักงาน เช่น การตกแต่งสลัดผักให้ดูน่ารับประทานด้วยมะเขือเทศ