มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ข้อมูลวันที่ : 2021-11-22 02:56:08
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com