‘ยิบอินซอย’ แนะกลยุทธ์รับมือ 'มิติใหม่เทคโนโลยี' หลังยุคโควิด