ญี่ปุ่น คิดค้น ‘แขนกลหุ่นยนต์’ สวมใส่-ถอดเปลี่ยน หวังใช้งานในอนาคต


 

นักวิทยาศาสตร์ ม.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประดิษฐ์ “แขนกลหุ่นยนต์” สวมใส่-ถอดเปลี่ยนได้มากถึง 6 แขน หวังผนวกมนุษย์กับจักรกลหลายแขนทำงานร่วมกันในอนาคต

เทคโนโลยีไซบอร์ก (Cyborg) เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับกลไกอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปมักพบเห็นได้ในหนัง Sci-fi ซึ่งผสานการทำงานระหว่างเครื่องจักรและมนุษย์ ให้ประโยชน์หลายด้าน

เช่น การแพทย์ สามารถทำเป็นอุปกรณ์สวมใส่สำหรับเป็นแขนขา เปรียบเสมือนโครงกระดูกให้กับคนปกติ ทำให้มีพลังมากขึ้น ลดความเหนื่อยล้าจากการใช้แรง มักใช้กับงานที่ต้องออกแรงเยอะๆ ด้านการกู้ภัย ตลอดจนใช้ในวงการศิลปะ

สำหรับวงการศิลปะ มาซาฮิโกะ อินามิ และทีมนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เล็งเห็นการนำไซบอร์กมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยได้สร้าง “แขนหุ่นยนต์” ให้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่มีหลายแขน และสามารถถอดเปลี่ยนได้ เพื่อศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ใช้แขนหุ่นยนต์นี้หลายๆ คน