รู้จัก “ICON KASET” แพลตฟอร์มเรียกโดรน ยุคเกษตรดิจิทัล


“ICON KASET” แพลตฟอร์มเรียกโดรนด้วยระบบการนัดหมายนักบินและเกษตรกร ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ Smart Farming เปิดให้บริการแล้วที่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก

ไม่ใช่แค่เรียกรถขนส่งของ เรียกรถเพื่อเดินทาง ในปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชัน “เรียกโดรน” เพื่อใช้ทางภาคการเกษตร 

กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย และโดรนเพื่อการเกษตร ตราม้าบิน เปิดตัว “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร) ระบบนิเวศเชื่อมต่อภาคเกษตร ซึ่งในครั้งนี้พัฒนา “นักบิน” แอปพลิเคชันเรียกโดรนที่เชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้ขับโดรนทั่วประเทศ 

ไอคอน เกษตรเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการ “โดรนเกษตร” ได้ง่ายเพียงการเข้ามาใช้งานแอป โดยจะมีนักขับโดรนที่คอยรอรับงาน ทำให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน เกษตรได้นักขับโดรนที่มีองค์ความรู้ และนักขับโดรนก็จะไม่โดนเกษตรกรทิ้งงาน