เตรียมยกร่างกฎหมาย AI รับกระแส ChatGPT ปิดช่องเสี่ยงใช้งาน


ChatGPT ปลุกองค์กรไทยตื่นจริยธรรม AI เอ็ดต้า เตรียมยกร่างกฎหมาย AI ดราฟแรกใน 1-2 เดือนข้างหน้า ยันชัดมุ่งส่งเสริมมากกว่าควบคุม ขณะที่ “เนคเทค” เล็งนำ ISO สร้างมาตรฐาน AI พร้อมตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านนักพัฒนาออกโรงต้าน กฎหมายคุม AI

ในเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ChatGPT” กำลังเป็นหัวข้อมาแรงที่ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นประเด็นถกเถียงถึงข้อดีและความเสี่ยงของการที่ AI จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร และการสื่อสารระหว่างกันของพวกเราอีกด้วย