Fanuc กับการพัฒนาหุ่นยนต์บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ


ผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่อย่าง FANUC สนับสนุนการพัฒนา Empathetic Robot หรือหุ่นยนต์ที่มีความเห็นอกเห็นใจในกระบวนการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fluently ที่ตั้งเป้าสร้างแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ได้อย่างแท้จริง