หุ่นยนต์ขนส่งอาหาร Uber Eats ให้บริการแล้วในไมอามี รัฐฟลอริดาหุ่นยนต์ขนส่งอาหาร Uber Eats เริ่มให้บริการในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา การทำงานของหุ่นยนต์จะลดการจราจรแออัด และช่วยลดมลพิษทางอากาศ ทำให้ลูกค้าได้รับอาหารเร็วขึ้น

อูเบอร์ (Uber) ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับส่ง ทำความร่วมมือกับคาร์ทเคน (Cartken) บริษัทผลิตหุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติขนาดเล็ก จะเริ่มให้บริการ Uber Eats ส่งอาหารผ่านหุ่นยนต์ที่ทำงานอัตโนมัติ บางพื้นที่ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ผู้สั่งสามารถเลือกใช้ หรือไม่ใช้บริการหุ่นยนต์ส่งอาหารก็ได้ โดยตัวหุ่นยนต์จะเชื่อมต่อกับบางร้านอาหารก่อน และจะเริ่มขยายเมืองไปเรื่อย ๆ

คาร์ทเคน เคยให้บริการส่งอาหาร หรือพัสดุเล็ก ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือหมู่บ้าน โดย Uber Eats จะใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวที่มี 6 ล้อ พร้อมกล้อง กับเซ็นเซอร์จำนวนมาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งอาหาร