“การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์” ในอุตสาหกรรมการผลิต 4.0


การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเชื่อม ลดเวลาหยุดทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการผลิต 4.0

สมาคมเพื่อความก้าวหน้าของออโตเมชัน หรือ A3 (Association for Advancing Automation) ได้รายงานถึง “อนาคตของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต” ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ และการติดตั้งโปรแกรมให้สามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีรายละเอียดดังนี้

อนาคตของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต

ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและความสามารถในการตั้งโปรแกรม ทำให้สามารถตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์การเชื่อมให้เหมาะสมโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและประสิทธิผลในการเชื่อมสมัยใหม่ ซึ่งจะนำประโยชน์ที่สำคัญ 3 ด้านมาสู่อุตสาหกรรมการผลิต

1. ประสิทธิภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเชื่อมด้วยมือ สามารถทำการเชื่อมที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ในขณะที่เข้าถึงมุมที่แคบและรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน ด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง ผู้ผลิตสามารถเชื่อมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

2. ปรับปรุงคุณภาพ

การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ช่วยขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์จากกระบวนการเชื่อม ทำให้มั่นใจในความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการเชื่อม ด้วยความสามารถในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหุ่นยนต์และพารามิเตอร์การเชื่อมเพื่อทำงานเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบระยะไกลช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอ

3. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการเชื่อมและความเสียหายของอุปกรณ์ ช่วยลดความจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับควันอันตราย และลดความท้าทายด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมในพื้นที่ที่ยากหรือเข้าไม่ถึง กระบวนการเชื่อมอัตโนมัติทำให้ความปลอดภัยโดยรวมดีขึ้น

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เชื่อม

เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและความแม่นยำในการเชื่อม สามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ให้ทำงานเฉพาะด้วยพารามิเตอร์การเชื่อมที่สอดคล้องกัน ลดความแปรปรวนของผลลัพธ์การเชื่อม

กระบวนการตั้งโปรแกรมแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องปิดสายการผลิต แต่ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมและการจำลองแบบออฟไลน์ได้ในขณะที่หุ่นยนต์ทำงานต่อไป ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการให้เหมาะสมนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

บทบาทของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ในการผลิต 4.0

ในการผลิตที่สำคัญจำเป็นต้องใช้ทักษะการเชื่อมระดับสูง แต่ข้อผิดพลาดของมนุษย์ยังคงเป็นความเสี่ยงสำหรับช่างเชื่อมแบบแมนนวล ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย อีกทั้งการเชื่อมที่ไม่สอดคล้องกัน ความเร็วในการเชื่อมที่ช้าลง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่บรรลุมาตรฐาน Manufacturing 4.0

การใช้หุ่นยนต์ขั้นสูงทำให้งานเชื่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การควบคุมโปรแกรมและการตรวจสอบการเชื่อม นอกจากนี้ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และความเร็ว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมงานคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการเชื่อมได้ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน Manufacturing 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ได้นำความก้าวหน้าและประโยชน์ที่สำคัญมาสู่อุตสาหกรรมการผลิต ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์และอันตรายจากการทำงาน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิต 4.0 ในขณะที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรอยเชื่อมคุณภาพสูงได้”

 

ที่มา : M Report

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : M Report
ข้อมูลวันที่ : 2023-07-10 04:14:26