อินโดนีเซีย พบ คลื่นเสียง ‘แยกขยะพลาสติก’ ออกจากมหาสมุทรนักวิทย์ฯ จากอินโดนีเซีย ค้นพบ คลื่นเสียงช่วยจับไมโครพลาสติก วิธีที่จะช่วยแยกขยะพลาสติกออกจากแหล่งน้ำหรือมหาสมุทรแทนการใช้ฟิลเตอร์ดักจับขยะแบบเดิม

ไมโครพลาสติกเป็นพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ที่ยากจะย่อยสลาย เมื่อทิ้งไว้นานจนสะสมเป็นกองขยะรวมตัวกันอยู่ในมหาสมุทรเป็นชิ้นมหึมา ถือเป็นภัยคุกคามที่ค่อย ๆ ทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

นักรณรงค์หลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น Charles Moore ผู้ก่อตั้ง Algalita Marine Research and Education ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรในแคลิฟอร์เนีย กังวลอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่เพิ่มปริมาณขึ้นปีละ 12 ล้านตัน

ขณะเดียวกัน Dhany Arifianto นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Teknologi Sepulh Nopember ประเทศอินโดนีเซีย ค้นพบ วิธีแยกไมโครพลาสติกออกจากแหล่งน้ำ โดยไม่ใช้ตัวกรองหรือฟิลเตอร์ที่มีราคาแพง หรือการดักจับด้วยน้ำมัน ฯลฯ

ซึ่งคลื่นเสียงที่ Arifianto พบ คาดการณ์ว่าหากพัฒนามากขึ้น และนำไปทดสอบทั้งผลดีและผลเสีย เพื่อจะทำให้มีความสามารถในการช่วยแยกขยะพลาสติกออกจากมหาสมุทรได้จริง ทำให้สามารถจับขยะได้เยอะ ๆ และรวดเร็วขึ้นมากกว่าวิธีที่ผ่านมา