ทักษะที่ต้องมีในการทำงานและใช้ชีวิต บนโลกที่ขับเคลื่อนด้วย 'เอไอ'