อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ยอดใช้ทั่วโลกพุ่ง เอกชนแนะส่งเสริมผู้ผลิตในปี 2560 ทั่วโลกมียอดจำหน่ายหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 381,000 ตัว มาในปี 2564 ยอดการจำหน่ายหุ่นยนต์พุ่งสูงขึ้นถึง 517,385 ตัว ซึ่งหากไม่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คาดว่ายอดจำหน่ายหุ่นยนต์ทั่วโลก เพิ่มมาอยู่ที่ 630,000 ตัว จากข้อมูล International Federation of  Robotics : IFR ในปี 2564 ประเทศไทย ใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตเป็นอันดับที่ 12 ของโลก จำนวนอยู่ที่ 3,914 ตัว และเป็นที่ 1 ของอาเซียน  โดยอันดับการใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตมากที่สุดปี 2564 โดยอันดับที่ 1 ตกเป็นของประเทศจีน มียอดการใช้งานอยู่ที่ 268,195 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 รองลงมาอันดับที่ 2 คือประเทศญี่ปุ่น ยอดการใช้งานอยู่ที่ 47,182 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อันดับที่ 3 ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 34,987 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อันดับ 4 คือประเทศเกาหลีใต้ ยอดการใช้งานอยู่ที่ 31,083 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2  และอันดับ 5 คือประเทศเยอรมนี ยอดการใช้งานอยู่ที่ 23,777 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิต ปี 2564 ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถึงร้อยละ 26 รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 23 อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร ร้อยละ 12 อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ร้อยละ 5  และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 3 โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมจะยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตหุ่นยนต์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2538 ต้นทุนของหุ่นยนต์ อยู่ที่ 131,433 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาลดลงเหลือแค่เพียง 31,312 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2568 ต้นทุนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะลดลงเหลือเพียงแค่ 10,800 ดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจัยสนับสนุนนด้านความก้าวหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนต้นทุนที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากยิ่งขึ้น

รับชมข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >> https://youtu.be/5Bw0TFwYTxw

 

ที่มา : EEC Focus TNN Online

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : EEC Focus
ข้อมูลวันที่ : 2022-12-20 02:10:09
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com