“ชัยวุฒิ”เปิดงานหุ่นยนต์โลกต่อยอดองค์ความรู้ดิจิทัลปั้นสตาร์ทอัพไทย“ชัยวุฒิ”เปิดงานหุ่นยนต์โลกหวังต่อยอดองค์ความรู้ดิจิทัล-เทคโนโลยี-นวัตกรรม ปั้นสตาร์ทอัพไทยใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่รัฐออกมาตรการเว้นภาษีปูทางให้แล้ว คาดภายในปี 2569 เสริมแกร่ง ศก.ไทยเฉียด 8 แสนล้านบาท

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในรายการ World RoboCup 2022 ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย สหพันธ์โรโบคัพ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี 45 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

  

นายชัยวุฒิ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่เราได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการเเข่งขัน เพราะองค์ความรู้ต่างๆจากการแข่งขันสามารถนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กระทรวงดีอีเอส ที่มุ่งขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายสร้างพื้นที่และเมืองที่ทันสมัย

 

ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์กับความก้าวล้ำของโลกยุคใหม่ที่เน้นการพึ่งพาดิจิทัลและเทคโนโลยี และนำโซลูชั่นที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คลาวด์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือแม้แต่กระทั่งหุ่นยนต์เข้ามาช่วยพัฒนาเรื่องการเดินทาง การขนส่ง ความปลอดภัย การจ้างงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการส่งเสริมหุ่นยนต์ที่นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยทั้งในแง่ของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มหาศาลให้กับประเทศ การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องไปถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อรับการลงทุนจากทั่วโลก โดยขณะนี้ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในด้านหุ่นยนต์ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต และจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เติบโตมากกว่าในด้านการแข่งขันหรือเพียงต้นแบบที่พัฒนากันในปัจจุบัน

 

“รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ด้วยการยกเว้นการเก็บภาษี Capital Gains Tax เป็นเวลา 10 ปี แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทย ภายใต้ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทย อาจจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือหุ่นยนต์ เพิ่มขีดความสามารถการระดมทุนจากนักลงทุนได้”

 

โดยสภาดิจิทัลฯ คาดการณ์ว่ามาตรการ Capital Gains Tax จะทำให้ไทยมีเงินลงทุนในสตาร์ทอัพภายในปี 2569 เพิ่มขึ้น 3.2 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อมเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 แสนตำแหน่ง รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจประเทศคิดเป็นมูลค่า 7.9 แสนล้านบาท

สำหรับการเเข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในรายการ World RoboCup 2022 มีตัวแทนจาก 45 ชาตินำหุ่นยนต์หลากหลายโซลูชันเข้าร่วมการแข่งขัน และอวดโฉมความอัจฉริยะ พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเผยถึงมาตรการส่งเสริมหุ่นยนต์ในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์กับภาคการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเมืองอัจฉริยะ อาทิ การยกเว้นการเก็บภาษี Capital Gains Tax เป็นเวลา 10 ปี การส่งเสริมหลักสูตรทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยี การผลักดันผู้ที่มีความสามารถและบุคลากรสมรรถนะสูงเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้การแข่งขันรายการ World RoboCup 2022 แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ หมวด Major League 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย การประกวดหุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคล และการจัดประกวดหุ่นยนต์และแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรม และหมวด Junior League (RCJ) สำหรับเยาวชนอายุ 14 - 19 ปี รวมถึงเวทีการแสดงผลงานสินค้าสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ 13 – 17 ก.ค.65 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา Hall EH98-100

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2022-07-14 01:42:52
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com